Upravit stránku

Svařujeme elektrotvarovky

Elektrotvarovky Frialen pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky. Načtení informací o tvarovce a době svářování probíhá pomocí světelného pera z čárového kódu na tvarovce. Také velký displej a jednoduché uživatelské ovládání zabraňují vzniku chyb obsluhy. Naše svářečka nabízí možnost rozsáhlé dokumentace dat svařování, umožnůje vystavit protokol o provedených svárech.

Nahoru