Upravit stránku

Domovní přečerpávací stanice se používá u rodinných domů ležících pod úrovní gravitační kanalizace, nebo tam, kde je vybudování gravitační kanalizační přípojky z geologických, finančních či jiných důvodů nevhodné.

Čerpací jímka s odstředivým ponorným kalovým čerpadlem s volným průchodem nečistot (bez řezáku)

S průchodivostí pevných částic až do 35 mm je méně náchylná na případné zaseknutí nečistotami než při použití vřetenového kalového čerpadla s řezákem. Toto provedení předpokládá použití výtlačného PE potrubí o vnějším průměru 63 mm.

Možnost použití čerpací jímky s touto technologií ovlivňuje překonávané převýšení a vzdálenost.

Čerpací jímka s kalovým čerpadlem s řezákem

Kvalitní řezák rozmělní tuhé částice. Mají obvykle větší tlak a menší výtlačnou přípojku, nehodí se pro čerpání odpadní vody s obsahem písku a abrazivních nečistot. Toto provedení předpokládá použití výtlačného PE potrubí o vnějším průměru 40 mm.

Možnost použití čerpací jímky s touto technologií umožňuje větší překonávané převýšení a vzdálenost než u čerpadel s volným průchodem nečistot.

U velkých převýšení a vzdáleností a na tlakové kanalizační síti je nutno zvolit technologii pro tlakovou kanalizaci.

Kalové čerpadlo s volným průchodem nečistot

    V kategorii jsou tyto produkty:

    Nahoru